page

Lajme

Teknologjitë inovative

1) bioteknologjia: teknologjia e inxhinierisë gjenetike, teknologjia efikase e biotransformimit, teknologjia e katalizimit të enzimave industriale

2) Kimia e Gjelbër: reaksioni stereoselektiv, zgjidhja e reagentit të gjelbër, teknologjia e forcimit të procesit

Temperatura e reagimit: – 100 ℃ ~ 150 ℃

Presioni i reagimit të hidrogjenizimit: presioni atmosferik ~ 5 MPa

Llojet e reaksioneve: reaksioni Grignard, reaksion hidrogjenizimi, reaksion redoks selektiv, reaksion rirregullimi, reaksion i zgjuarsisë, reaksion fluorinimi, reaksion Foucault, reaksion i katalizuar me enzimë, etj.

Në veçanti, ne kemi përvojë të pasur, sfond profesional dhe aftësi të forta inxhinierike dhe amplifikuese në çdo lidhje të shqyrtimit të rrugës sintetike, optimizimit të procesit të zhvillimit, amplifikimit dhe zbatimit të procesit.

Rezultati: Përmirësoni efikasitetin, zvogëloni kostot dhe ndryshoni gjendjen e vështirë të ndotjes së lartë dhe konsumit të lartë të energjisë.

Procesi i prodhimit të komponimeve steroide

Metodat e zakonshme janë sinteza kimike dhe transformimi mikrobik, në të cilin transformimi mikrobik luan një rol të rëndësishëm në të gjithë procesin e prodhimit.Kufizimi më i madh i metodës së sintezës kimike të aplikuar në përbërjen stereokimike qëndron në selektivitetin e tij të dobët.Specifikimi i lartë i reaksioneve enzimatike të katalizuara nga enzimat biologjike mund të kompensojë mungesën e sintezës kimike.Futja e enzimave në steroide është shndërruar në një model ideal.

Kataliza enzimatike mikrobike është shndërrimi i një pjese (ose grupi) të caktuar të një përbërjeje organike në një përbërje tjetër që është strukturalisht e ngjashme.Produkti përfundimtar i transformimit nuk prodhohet përmes një sërë procesesh metabolike të qelizave mikrobike, por formohet nga reaksioni kimik i një pjese specifike të substratit duke përdorur sistemin enzimë të qelizave mikrobike.Reaksionet e transformimit mikrobial ndaj steroideve janë të ndryshme dhe ato kanë potencialin të biokonvertojnë atomet ose grupet në çdo vend steroid, duke përfshirë bërthamën mëmë dhe zinxhirët anësor, ka oksidim, reduktim, hidrolizë, esterifikim, acilim, izomerizim, halogjenim, një hapja e unazës, degradimi i zinxhirit anësor.Ndonjëherë një mikrob gjithashtu mund t'i nënshtrohet disa reagimeve të ndryshme ndaj një steroidi në të njëjtën kohë.Hidroksilimi është një nga reagimet më të rëndësishme në transformimin mikrobik të steroideve.Mikroorganizmat mund të kryejnë reaksion hidroksilimi në çdo pozicion të steroideve, por metoda kimike është e vështirë të futet hidroksili në pozicione të tjera përveç C-17.Kombinimi i sintezës kimike dhe transformimit mikrobik është një proces efektiv prodhimi, i cili nxit shumë prodhimin industrial të barnave steroide.

Avantazhet Teknike

1) Sistemi i plotë i fermentimit

2) Për të realizuar aplikimet e teknologjive të ndryshme të sibtezës kimike

3) Prodhimi dhe zhvillimi i aplikimit të enzimës

4) Kombinimi perfekt i konvertimeve të ndryshme


Koha e postimit: Korrik-08-2021